In ultimii ani, accelerarea extraordinara a dezvoltarii tehnicii de calcul, roboticii si inteligentei artificiale, a pus societatea in fata unei probleme filosofice, epistemologice si existentiale profunde: care este rolul Omului in lumea viitorului? Procesele cognitive umane pot fi replicate integral de catre un computer, sau exista ceva profund ce desparte lumea vie de cea de siliciu? Altfel spus, rolul creierului este exclusiv acela de computer, o complicata masina bio-chimica capabila sa interpreteze realitatea pe baza procesarii informatiei ce provine de la organele de simt? Daca nu, ce avem noi “in plus”? In acest cadru, proiectele Centrul pentru Studii Complexe vizeaza:

  • studiul complexitatii proceselor mentale si replicarea acesteia folosind arhitecturi neuronale artificiale;
  • studiul fenomenelor haotice si a dinamicii neliniare;
  • controlul si sincronizarea proceselor haotice, in biologie si tehnnologie;
  • rezonanta stocastica;
  • masurarea si analiza diverselor semnale fiziologice, pentru dezvoltarea de noi aplicatii biomedicale;
  • modelarea fenomenelor complexe din biologie, sociologie si economie folosind automate celulare si agenti inteligenti.

In abordarea acestor teme majore de cercetare, Centrul pentru Studii Complexe foloseste concepte si metode derivate din Stiinta Complexitatii. Temele de cercetare isi asteapta coordonatorii pentru a fi dezvoltate sub forma de proiect deschis.