Centrul pentru Studii Complexe  se  implică activ   în formarea  tinerei  generaţii  în  spiritul unei atitudini conştiente, proactive şi protective faţă de natură şi semeni şi dezvoltă în acest scop o metodă  originală  de educaţie  nonformală  denumită  Nexus -T.

Initiat in 2001, programul Nexus-T urmăreşte  transformarea cunostintelor in cunoastere si formarea de abilităţi specifice, necesare  integrării  în societatea cunoaşterii:

  • atenţia
  • curiozitatea şi capacitatea de observare
  • capacitatea de sinteză a datelor şi operare coerentă în abstract
  • capacitatea de investigare în profunzime a fenomenelor
  • comunicarea şi colaborarea
  • toleranţa şi respectul pentru diversitatea biologică şi culturală

Programul Nexus – T porneşte de la premiza că o întrebare bine pusă poate declanşa un proces cognitiv specific, capabil să trezească interesul, curiozitatea şi să motiveze efortul de acumulare de cunoştinţe. Din acest motiv, programul este astfel conceput încât să stimuleze capacitatea tinerilor de a genera întrebări pertinente ce urmează să capete răspuns în urma unui proces bazat în mare măsură pe autoinstruire, cercetare experimentală şi comunicare online cu alţi cursanţi interesaţi de aceeaşi problematică.

Programul Nexus -T este adresat elevilor de liceu si studentilor si a fost implementat cu succes la nivel national cu parteneri institutionali in Buzau, Suceava si Otopeni.