Ce este LIMAN?

LIMAN este Laboratorul Inteligent Mobil Autosuficient Nexus

Centrul pentru Studii Complexe, un promotor neobosit al transdisciplinarității, propune din acest an, tuturor părților interesate, organizațiilor guvernamentale, instituțiilor de învățământ de stat și private, societății civile și mediului antreprenorial și corporatist, extinderea conceptelor anterioare (școala de acasă, școala de lânga firmă, școala de lânga sondă) o nouă abordare: școala de lânga școală. LIMAN s-a nascut din dorința reală de a trece peste limitările masive de spațiu pe care trebuie să le gestioneze marile licee din zonele aglomerate, ca o soluție, temporară sau permanentă, de găzduire a activităților valoroase ce nu își pot găsi un spațiu adecvat. LIMAN propune replicarea la scară națională a experiențelor pozitive NEXUS (mai ales NEXUS-T) avute în colaborarea cu o serie de instituții liceale din România.

NEXUS LIMAN

 

De ce LIMAN?

Realitatea învațamântului românesc demonstrează în mod constant nevoia acuta de:

– mecanisme noi de motivare și implicare a profesorilor și elevilor, prin activități școlare complementare, care să integreze, la modul concret, palpabil, practica și teoria, realitatea și virtualul, componentele știintelor exacte și a disciplinelor umaniste.

– spații valoroase și modern echipate în cadrul unor clădiri de multe ori demodate și uneori chiar depășite și supraaglomerate

– programe coerente, la nivel național, de dezvoltare a nivelului științific al actului educațional, atât prin integrarea cercetării științifice timpurii, începută pe băncile școlii sau liceului, cât și prin cercetarea și dezvoltarea continuă, chiar în direcții revoluționare, a metodologiei educaționale.

Conceptul Nexus-T și proiectul LIMAN propun o coerență de scară largă în pregătirea tineretului pentru Societatea Cunoașterii, dezvoltând o serie de abilități absolut necesare: transdiciplinaritate, rigurozitate științifică, gândire creativă dezinhibată de constrângeri și dogme, depașirea limitelor paradigmei clasice, lineare și mecaniciste, către paradigma complexității.