Prospectiva strategică

  • 19:30
  • Invitat: Doru Pogoreanu
  • Cafeneaua Complexitatii

Nevoia de anticipare într-o lume a complexităţii, a surprizelor şi rupturilor strategice, generează o presiune imediată care sufocă viziunea pe termen lung. Numărul mare de institute dedicate studiilor despre viitor, la nivel global sau pe domenii distincte, existente în ţările europene şi în lume arată rolul crescând al prospectivei.

Viziunea asupra timpului, în particular asupra viitorului, în relația cu fenomenul război, a evoluat din antichitate până în zilele noastre. Trecerea lentă de la sacru la profan, referitoare la viitor s-a făcut atât prin evoluția ideilor filosofice cât și prin transferul conceptului de progres din zona ideilor religioase, prin utopii la literatura științifico-fantastică, etape premergătoare studiilor științifice despre viitor.

Evoluția prospectivei, pornind de la rădăcinile militare ale studiilor americane, sau școala franceză de prospectivă a cunoscut mai multe curente și etape. Relațiile dintre prognoză, prospectivă și apărare, cu accent pe prospectiva strategică și surpriza strategică, abordate în context geopolitic.

Desfăşurarea unui exerciţiu prospectiv, reclamă intervale de timp semnificative, de peste un an, implicând un număr mare de participanţi, cercetători, specialişti sau comunităţi locale şi echipe de prospectivişti aparţinînd instituţiilor publice sau private.

Apartenenţa României la un spaţiu geopolitic specific, de intersecţie complexă a obiectivelor strategice ale unor actori globali sau regionali cu vocaţie globală, face necesară existența unei viziuni strategice pe termen lung în domeniul securităţii şi apărării. O contribuţie o poate aduce prospectiva strategică care permite, prin metodele specifice de analiză, o abordare complexă, profundă şi realistă, fiind astfel un instrument puternic în procesul de decizie.

Program realizat în parteneriat cu Mind Evolution Society.