Arhitectura, stiinta Frumosului materializat

  • 19:30
  • Invitat: Arhitect Tudor Radulescu
  • Cafeneaua Complexității

Arhitectura

Complexul monahal al călugărilor din Ordinul Carmelitanilor Desculţi de la Snagov este menit să completeze mediul de viaţă al călugărilor din Ordinul Carm elitanilor Desculţi. Conceptul umăreşte îmbinarea arhitecturii locale cu influenţele culturii catolice în general, cu cel italian în special.

Sursele de inspiraţie au fost multiple, de la detalii din arhitectura tradiţionala până la rezolvări impresionante din arhitectura universală legate de structurile din lemn lamelar. Ca scop, pătrunderea în miez şi extragerea propriei imagini. Aceste motive de inspiraţie, cumulate cu pretenţiile beneficiarului şi cu mesajul pe care l-am considerat potrivit, toate acestea împreună, au dat naştere acestei rezolvări arhitecturale. Legat de mesaj, forma se inspiră din rugăciune prin împreunarea palmelor… rugăciunea este momentul de legătură cu Divinitatea, la fel şi spaţiul sacru…

Arhitectura2