Cursul este destinat absolventilor de facultate, specialistilor in diferite domenii, si celor care doresc sa inteleaga si sa utilizeze concepte, metode si tehnici oferite de paradigma complexitatii.

Dezvoltarea tehnologiei informationale bazata pe cresterea exponentiala a puterii de calcul a computerelor (legea lui Moore), a condus ca o necesitate la aparitia si dezvoltarea unei noi stiinte numita stiinta computationala.

Aceasta a determinat atat dezvoltarea unor tehnici de modelare cu totul remarcabile:

Automate Celulare, retele Neurale, Viata Artificiala, Geometria Fractala, cat si a unor teorii: Teoria Sistemelor Disipative, Teoria Haosului, Teoria Catastrofelor, Sinergetica. Suma cunostintelor astfel dobandite a format o noua viziune asupra Realitatii, bazata pe conceptul de sistem complex– ce a permis:

  • abordarea rationala a proceselor de geneza a sistemelor,
  • definirea unui nou cadru ontologic bazat pe triada: Informatie, Energie, Materie,
  • delimitarea unei abordari structural–fenomenologice a proceselor si fenomenelor naturale, in special 
a viului, a proceselor sociale si economice.

Noua paradigma cunoscuta si sub denumirea de Stiinta Complexitatii asigura un cadru conceptual larg ce permite stabilirea unei comunicari reale intre discipline si implicit o crestere exploziva a creativitatii in general, ca urmare a dialogului din ce in ce mai coerent dintre specialistii din domenii diferite.

Pentru a contribui la dezvoltarea acestui cadru colaborativ si a asigura alinierea specialistilor romani la nivelul teoretico-experimental impus de noua paradigma, cursul isi propune sa initieze un numar cat mai mare de specialisti din domenii cat mai diferite, cu privire la principalele notiuni si concepte utilizate in stiinta Complexitatii, inclusiv a bazei matematice aferente, oferind in acelasi timp exemple concrete de aplicare in domenii precum: stiinta materialelor, inginerie, biologie, mediu, social, economic.

Concepte prezentate

Complexitate, Autoorganizare, Emergenta, Structurare in Gradient, Adaptare, Retea, Autosimilaritate, Autoafinitate, Fractali, Haos, Catastrofe, Spatiul Fazelor, Atractori, Cooperare, Coadaptare, Sinergie.

Metode de modelare si analiza utilizate

Constructii in spatiul fazelor,  Rezonanta haotica si stocastica, Automate celulare, Analiza Fractala, Analiza Multiparametrica, Recunoastere de forme (pattern recognition).

Tematica abordata

1. Definirea si caracterizarea unui sistem complex – concepte de baza: raportul complicat / complex, 
linear / nelinear, sensibilitate la conditii initiale, autoorganizare, modele si metode de evaluare

2. Bazele geometriei fractale: metode de generare si evaluare cantitativa a neregularitatilor spatiale si 
temporale; aplicatii in histologie si diagnoza.

  • Laborator: procesarea imaginilor si analiza fractala prin metoda “box counting”, “sand box”, “island”, procesarea seriilor de date preluate de la senzori biofizici sau/si biochimici prin metoda exponentului Hurst, exponentului de netezire, a corelatiilor (height-height correlations, wavelets).

3. Notiuni de baza din teoria catastrofelor si teoria haosului: despre spatiul fazelor, modelarea 
proceselor ce prezinta stari critice, atractori si repulsori, atractori stranii, despre o modelare a 
proceselor evolutive, procese sinergice.

  • Laborator: reconstructia spatiului fazelor pentru un sistem necunoscut pornind de la o serie de date, explorarea unor scenarii de tranzitie la haos, intocmirea unor harti logistice, interpretarea unor diagrame Poincare.

4. Notiuni generale de modelare computationala: automate celulare, viata artificiala, sisteme de 
achizitie de date si imagini, modalitati de analiza multiparametrica a informatiilor din baze de date 
neomogene;

  • Laborator: modelarea proceselor de crestere, agregare, clusterizare, modelarea unor procese de tip avalansa, evaluarea cantitativa a evolutiei unor modele computationale – rolul procesului de feedback in generarea structurilor.

florin.micDr.ing. Florin Munteanu este consultant si trainer in domeniul designului si productiei cadrului conceptual-tehnic pentru transferul cunoasterii si in domeniul formarii de abilitati specifice pentru lucrul in echipe interdisciplinare.


Detalii si inscrieri la Cursul intensiv pentru specialisti in domeniul tehnic-cercetare sunt disponibile la office(a)complexity.ro sau la telefon +40 730 091 232.