Studiul fenomenelor neliniare a determinat aparitia unui ansamblu coerent de concepte, teorii si modele aplicabile in cazul studiul sistemelor complexe. Acestea sunt sisteme deschise ce evolueaza departe de echilibrul termodinamic, caracterizate printr-o structura ierarhizata, care manifesta comportari diferite pe diferitele paliere de organizare, au evolutii dependente de context (de mediu). Spre deosebire de un sistem complicat, unul complex manifesta sensibilitate la conditii initiale, admite procese de autoorganizare, sufera tranzitii de faza, motiv pentru care studiul stiintific al acestora necesita un cadru ontologic nou (Stiinta Complexitatii), o metodologie, respectiv o tehnica experimentala adecvata, calitativ diferita de cea cu care ne-am obisnuit in cadrul abordarii stiintifice traditionale.

Explorarea experimentala a relatiei liniar-neliniar, respectiv complicat-complex necesita:

  •  adecvarea setup-ului experimental la cerintele noi impuse de caracteristicile unui sistem complex;
  •  modificarea corespunzatoare a aparaturii de masura si control;
  •  adecvarea protocolului experimental de o maniera capabila sa surprinda aspecte esentiale ale sistemelor complexe;
  •  inventarea de noi metode si tehnici de obiectivare a evolutiei in context a sistemului complex studiat.

Tema 1: Analiza si sinteza seriilor temporale (acronim ST)

1.1. Catalog de serii temporale complexe obtinute prin masuratori fizice (Proiect A-ST-CF)

1.2. Catalog de serii temporale complexe obtinute prin modele teoretice sau experimente numerice (Proiect A-ST-CN)

1.3. Metode de evaluare cantitativa si clasificare a anizotropiilor temporale (Proiect A-ST-M)

1.4. Metode de determinare a caracterului fractal al seriilor temporale (Proiect A-ST-F)

1.5. Corelatie temporala vs. Polidispersitate in analiza fractala a semnalelor (Proiect A-ST-CP)

1.6. Definirea unei clase de ”indici de complexitate” a semnalelor (Proiect A-ST-IC)

1.7. Reconstructii in spatiul fazelor din seturi limitate de date (Proiect A-ST-RSF)

Tema 2: Aplicatii ale analizei de pattern in industrie (acronim P)

2.1. Metode fractale de caracterizare a calitatii suprafetei (Proiect A-P-CS)

2.2. Metode de caracterizare a proceselor de fragmentare / fractura / rupere, cu aplicatii in industrie (Proiect A-P-FF)

2.3. Aplicatii ale ingineriei fractale in tehnologia pulberilor (Proiect A-P-TP)

2.4. Aplicatii ale ingineriei fractale in tehnologia suspensiilor si emulsiilor (Proiect A-P-SE)

2.5. Specularea tendintelor naturale de pattern formation in unele procese industriale (Proiect A-P-P)

Tema 3: Analiza complexa a fenomenelor economice (acronim E)

3.1. Metode complexe de analiza, caracterizare si monitorizare a fluctuatiilor de bursa (Proiect A-E-B)

3.2. Monitorizarea fluctuatiilor la bursa folosind “indici de complexitate” (Proiect A-E-IC)

3.3. Metode complexe de evaluare a fluctuatiilor calitatii fortei de munca, cu aplicatii in management (Proiect A-E-FM)

3.4. Metode complexe de analiza, caracterizare si predictie  a fenomenelor micro-economice (Proiect A-E-ME)

Tema 4: Inginerie biomimetica (acronim B)

4.1. Aplicatii tehnologice ale fenomenelor de echipartitie (Proiect A-B-EQ)

4.2. Aplicatii ale optimizarii geometriei sistemelor cu transport cuplat cu reactie (Proiect A-B-RT)

4.3. Aplicatii biomedicale inspirate de structuri si procese naturale (Proiect A-B-BM)

Tema 5: Analiza complexa si monitorizarea semnalelor fiziologice (SF)

5.1. Monitorizarea starii de sanatate folosind indicii de complexitate a semnalelor fiziologice (Proiect A-SF-IC)

5.2. Aplicatii ale metodelor specifice dinamicii neliniare la evaluarea si monitorizarea starii de sanatate (Proiect A-SF-MN)

5.3. Aplicatii de data mining pentru evaluarea si monitorizarea starii de sanatate (Proiect A-SF-DM)

Tema 6: Dezvoltarea de noi metode si echipamente in senzoristica (NS)

6.1. Folosirea obiectelor naturale ca (bio) senzori (Proiect A-NS-ON)