De la Geometria Fractală la Metabolismul Urban

  • 18:30

Cafeneaua Complexitatii Brasov

COMPLEXITATEA, ASEZARILE UMANE SI METABOLISMUL URBAN
(
În cautarea unei STIINTE HOLISTICE A ÎNTREGULUI PAMÂNT)

Invitat: dr arh Cerasella Craciun

Moderator: dr Florin Munteanu

Întâlnirea se va transmite live, online, pe pagina de Facebook a Centrului pentru Studii  Complexe (http://facebook.com/StudiiComplexe). Accesul se face pe baza de invitatie. 

Prezentarea propune o nouã abordare a lumii în care trãim, a habitatului și a așezãrilor umane, prin creativitate și rearticulare a relației Omului cu Orașul, cu știițele, Arta, Sacrul și Cunoașterea Spiritualã.
Abordarea metabolicã a așezãrilor umane este realizatã prin cercetarea lor ca spații și volumetrii complexe de protecție temporalã, informaționalã și perceptualã, „epiderme inteligente” în continuã metamorfozare și interschimbare.
Prin Motto-ului ‘’Creative by Nature’’, se promoveazã ideea inovatoare a unui CONCEPT UNITAR INTEGRAT de tip TRANSDISIPLINAR al Spațiului Uman cu Mediul Natural, Antropic și Cultural, cu Arhitectura și Orașul, cu Colectivitãțile și Comunitãțile, vãzute ca organisme vii, în permanentã conexiune cu Planeta și Universul.

MetabolismUrban

Se propune diagnosticarea si tratarea orasului, precum și a locuitorilor, prin „metode de tratament neconvenționale” ale „bolilor urbane”, deschizând noi cai de cercetare creative. Interactiunile însa, nu se fac doar între straturile comunicante imediate, ci și în relaționare energetica și vibrațională ce difuzează pe verticală către straturile superioare (Planeta, Universul, Cosmosul), dar și pe orizontală cu alte Domenii Conexe, în înțeles transdisciplinar, epistemologic și euristic, de tip transdisciplinar, în studiul Habitatului și al științei Întregului Pamânt, în domeniul Urbanismului, Peisajului (natural, antropic și cultural) și Arhitecturii.

 

Cuvânt înainte

dr Florin Munteanu

Ne dorim creşterea calităţii vieţii, o dezvoltare durabilă și maximizarea performanţei umane. Sunt oare dorinţe posibil a fi realizate în modul în care concepem azi „un mediu sănătos”?

Avem tehnologii şi materiale care ne permit să construim clădiri ce sfidează legile fizice. Dar oare aceste forme, proporţii, materiale asigura acel mediu sănătos, care să-i permită organismul să se dezvolte în conformitate cu matricea sa informaţională? Se reduce oare clădirea doar la funcţia de a ne apăra de intemperii? Aşezarea clădirilor în structura oraşului este doar o problemă de eficiență sau ar trebui să vorbim de armonia oraşului, de corelaţia dintre subsisteme pentru a da întregului coerentă, viabilitate?

Ştiinţa Complexităţii oferă azi un set de teorii şi instrumente cu  ajutorul cărora am putea să răspundem la întrebările de mai sus. Noua abordare restructurează discipline tradiţionale şi formează altele noi. Un exemplu concret este însăși activitatea atât de novatoare a invitatei noastră din seara de 12 ianuarie, la Cafeneaua Complexităţii: dr. arh. Cerasella Crăciun.

Iată o scurtă esenţializare a subiectului ce va fi abordat:

Conceptul de membrana joacă un rol fundamental în biologie: este ceva ce desparte două entităţi fără să le izoleze. Are un rol activ căci filtrează specific şi permite schimbul doar a celor necesare pentru buna funcţionare a entităţilor. Este şi un concept cu un mare grad de generalitate ce depăşeşte granizta biologiei şi care permite imaginarea unui model al „Omului învelit”. Învelit în mai multe membrane ce asigură, fără să izoleze, o succesiune interior/exterior, micro/macro-cosmos: pornind de la primul strat, propriul înveliş biologic / Pielea, la învelișul ulterior de protecție – Veşmântul/Haina/Costumul, trecând prin al 3-lea strat Locuinţa/Casa/ Arhitectură, ajungând de la Comunitate – Oraş/Aşezări umane/Urbanism, până la straturile Macro – Planeta / Universul şi Cosmosul.

Toate aceste membrane, precum propria piele biologică umană, trebuie să îndeplinească aceleaşi funcţii principale: protecţie, izolare, respiraţie, absorbţie, evaporare, dar mai ales de reglare şi comunicare informațională cu mediul extern. Acest schimb interior–exterior la nivel urban, depinde de un «înveliș comunicant», care trebuie să menţină un climat interior sănătos, o «epidermă metabolică», o „anvelopă vie a oraşului”.

Modelul schiţat mai sus, rod al unei gandiri organice si nu doar sistemice,  permite diagnosticarea și tratarea „bolilor urbane” precum și a locuitorilor, prin „metode de tratament neconvenționale” deschizând noi căi de cercetare creativă. Validarea acestui model poate constitui o premieră în gândirea unui habitat sănătos, dincolo de schiţele ce ”arată bine” pe planşeta arhitecţilor şi urbaniştilor.

Instrumentele oferite de ştiinţă Complexităţii sunt implicate în întreg studiul elaborat de invitata noastră şi esenţializat în cartea: ’’Metabolismul urban. O abordare Neconvenţională a Organismului Urban”. Din această perspectivă prezentarea de luni, 12 ian 2018, de la Cafeneaua Complexităţii poate fi considerată o primă dovadă a schimbării de abordare, de viziune, de mentalitate pe care ştiinţa Complexităţii o aduce într-un domeniu concret, cel al Arhitecturii, Urbansimului şi Peisagisticii.

Vă așteptăm !

Dr. arh. Cerasella CRĂCIUN  este în prezent conferențiar universitar în cadrul Facultății de Urbanism din Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București (UAUIM),  fiind preocupată de cercetarea științifică holistică, creativ-euristică de tip transdisciplinar, aflată la granița între artă, tehnologie, știință, filosofie, religie, arhetip și spiritualitate.

Este titulară a cursurilor: „Metode de cercetare creative şi euristice transdisciplinare” din
cadrul Şcolii Doctorale de Urbanism și de Arhitectura – SITT a UAUIM,  Cercetare, Scenografie și Artă în Peisaj” în cadrul Programului Masteral „Peisaj și Teritoriu”,
”Peisagistică”,‘’Protecţia și Restaurarea Patrimoniului Natural’’, precum și a atelierelor de specialitate aferente acestor cursuri, în cadrul programelor de licență si master integrat din UAUIM.

Până în prezent a publicat 3 cărți de autor, 3 cărți ca editor coordonator (inclusiv la Editura Springer), 10 capitole în cărți, peste 50 articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, peste 80 conferințe publice și prezentări, participare ca autor și coautor la 36 expoziții, peste 90 proiecte, studii, cercetări și documentații de peisaj (natural, antropic și cultural), urbanism și amenajarea teritoriului, arhitectură, planificare urbană, educație și cercetare, scenografie și artă de tip neconvențional în spațiul public și peisagistic, transdisciplinaritate și științe conexe, antropologie, geometrie și geografie sacră, design de obiect, bijuterie și costum.

Selecționată la ”2015 European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies Van der Rohe Award” Barcelona, câștigătoare a Secțiunii ”Arhitectura Spațiului Public și Urbanismul”, în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură 2014, nominalizată de către Facultatea de Urbanism a UAUIM, pentru „2013 Outstanding educator award” – European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), selecționată de un juriu international pentru Sectiunea Publicatii la Bienala de Arhitectură 2008, cu cartea de autor ’’Metabolismul urban. O abordare Neconventională a Organismului Urban”; a obținut numeroase premii personale sau în colectiv: Premiul în domeniul sustenabilității pentru “Inițiativa Educațională din domeniul Clădirilor Verzi ale Anului”, oferit de Romania Green Building Council, „Diploma pentru contribuție la fundamentarea și dezvoltarea planificării strategice urbane și teritoriale”, acordată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectura Bucuresti 2012, etc.